Kjeld Møller Galster
  Julius Galster, født 08.01.1857, Fabrikant i Nørresundby, død 18.05.1923, gift 28.12.1885 med Petræa Schack Møller (datter af købmand John Møller, Nørresundby), født 22.05.1862, død 01.01.1926 i Kolding. (Moder: Bernhardine, Josvadine Caspara Lemberg)
Født:
Døbt:
Død:
Begravet:
19.10.1885 i Nørresundby

06.06.1960
Gift med: Asta Klinge - gift 18.10.1913
  datter af urmager og guldsmed, senere hotelejer Julius Klinge og Anne Mette Christensen,
Født:
Døbt:
Død:
Begravet:
13.08.1887 i Hobro

1974 i Aalborg
Børn: Jon Galster, født 26.09.1915 i Kolding, Cand. mag og jur., død 03.01.1992 i Svebølle, gift 1951 med Astrid Hald Frederiksen, født 23.08.1919 i Fredericia. Ægteskabet opløst. - Gift igen 1958 i Vridsløse Fængselskirke med Karin Susette Margrete Skovgaard, født 22-09-1919 i København (Garnisons Sogn)
Birte Galster, Lærer, født 19.07.1917 i Kolding, gift 30.09.1949 i Aalborg med skoleinspektør, senere skoledirektør i Svendborg, Erik Kristensen, født 22.12.1917, død 13.08.1993. - 2 børn
Anne Mette Galster, født 22.12.1919, død 02.07.1955
Gertrud Klinge Galster, Ark. M.A.A., født 14.02.1921 i Kolding, gift 29.06.1946 i Aalborg med læge, senere overlæge Asger Pedersen, født 02.90.1919. Ægteskabet opløst 1974. - 3 børn
Erhverv: Rektor i Aalborg, dr. phil.
Adresse: Bjørnøgade 9, Aalborg
Bemærk-
ninger:
I Nekrolog i "Gymnasieskolen" - medlemsblad for Gymnasieskolernes Lærerforening, Årgang 43 (1960), siderne 495-496 - skriver H. Stegmann om rektor Kjeld Galsters liv:
     I en alder af 74 år afgik fhv. rektor ved Aalborg Katedralskole, dr. Phil. Kjeld Galster ved døden den 6. juni. Efter embedseksamen med fagene dansk, historie og tysk var han i 23 år ansat ved Kolding højere Almenskole og ledede samtidig den derværende forskole til gymnasiet. Han skrev i de år en del pædagogiske artikler og var fra 1918-20 redaktør af "Gymnasieskolen". Han fik også tid til en betydelig litterær virksomhed. Det var guldalderdigterne, han skrev om, Hauch, H. C. Andersen og navnlig Ingemann; hans doktordisputats fra 1927 hedder "Fra Ahasverus til Landsbybørnene".
     Da han i 1936 blev udnævnt til rektor for Aalborg Katedralskole, var det for ham en ønskestilling. Han var født i Nørresundby og havde tilbragt hele sin skoletid i den røde bygning i Saxogade, først i "adjunktskolen", der havde til huse i det dengang alt for store skolehus, og senere i latinskolen, hvorfra han blev student i 1904. - Han nåede året før han gik af at fejre sit 50 års studenterjubilæum på den skole, som han nu var leder af.
     Han faldt godt til ved sin gamle skole både blandt elever og lærere. Hans hele færd var præget af ro og besindighed, og han havde den grundindstilling, at han nærede tillid til mennesker, en tillid, som kun sjældent blev misbrugt. Han stod da som det naturlige midtpunkt, da skolen i august 1940 - kort efter besættelsen - fejrede sit 400 års jubilæum. I den anledning skrev han et stort værk om skolen med mange nye oplysninger om skolevæsenets historie. Indtægten af bogsalget blev skænket skolens studiefond.
     Under besættelsen kom skolen mere og mere i tyskernes søgelys. Rektors klare danske synspunkter vakte utvivlsomt deres mishag; episoder, fremkaldt af, at tyskerne brugte gymnastiksalene til indkvartering, gjorde ikke sagen bedre, og kulminationen kom, da en sabotagegruppe, hvis vigtigste medlemmer var elever i skolen, i maj 1942 blev afsløret. Tyskerne krævede rektor fjernet, og indtil befrielsen måtte han ikke opholde sig i Aalborg udenfor ferierne. De på tysk foranstaltning arresterede drenges skæbne optog ham stærkt, han fik lejlighed til at se til dem i fængslet i Nyborg, og han havde senere den glæde at se dem vende tilbage til skolen og her afslutte deres uddannelse.
     Da de onde år var forbi, vendte rektor Galster tilbage og fik nu ti gode år, hvor tingene kom ind i deres gamle gænge. I den tid fandt der nogle moderniseringer sted, som det voksende elevtal nødvendiggjorde. Kun med nogen tøven måtte han anerkende, at rammerne for den gamle skole var ved at blive sprængt, og at et gymnasium nr. 2 måtte bygges.
     I sit otium var rektor Galster ivrigt sysselsat med studier, og der fremkom fra hans hånd en række afhandlinger, offentliggjorte i forskellige tidsskrifter, om skolehistoriske og litteraturhistoriske emner. Han havde en ikke helt almindelig evne til at finde interessante emner frem. Bedst viste måske hans sporsans sig i den brevveksling mellem stiftamtmand Fr. Moltke og rektor Emanuel Tauber, som han udgav i 1958.
     Rektor Galster havde den lykke at bevare sin arbejdskraft lige til det sidste, endnu i sine sidste dage arbejdede han på en afhandling om skipper Klemen.
     Ved Aalborg Katedralskole vil rektor Galster mindes som manden af den gode vilje og med det rene hjerte og som en værdig repræsentant for den danske skole i en ond og vanskelig tid.
Via Nordjyllands Kulturhistoriske Søgebase konstateret foto fra Aalborg kommunes oplagsplads Rørdalsvej (Neg:2). På billedet ses de tretten murerlærlinge, der 15.04.2003 aflagde svendeprøve. Der var også en ung kvinde blandt aspiranterne, Gertrud Galster. Hun ses omtrent midt i billedet med hvid murerkasket kækt på sned og i hvid jakke.
Hjemmeside, Det Nordjyske Landsbibliotek opskitserer en meget omfattende forfatterliste fra Kjeld Galster og her bl.a.:
 • Den store skolereduktion i 1739 i Aalborg Stift. - I: Jyske Samlinger. - 5.række, Bd.IV. - 1938-1940 - side 131-138
 • De første adelige donationer til Aalborg latinske skole. - I: Jyske Samlinger. - 5.række, Bd.III. - 1937-1938 - side 318-342
 • Kriminaliteten efter besættelsen af Jylland 1627-29. - I: Jyske Samlinger. - 5.række, Bd.VIII. - 1947-1949 - side 116-134
 • Aalborg Katedralskole under Besættelsen, 148 sider, illustreret. - 1945 - Forlag: Frede og L.C. Lauritzen
 • Agent Johan Georg Galster. - I: Fra Himmerland og Kjær Herred. - side 153-207;ill.. - 1948. - ISSN 0107-9301 - Om J. G. Galster (1776-1848), som fra 1808 arbejdede i Ålborg/Nørresundby med væveri, strømpefabrik, hattefabrik, handskefabrik, købmandsgård m.m.
 • Aalborg og Nørresundby besat 1864. - I: Fra Himmerland og Kjær Herred. - side 177-205;ill.. - 1950. - ISSN 0107-9301 - Om krigen 1864 på Nørresundby/Ålborgegnen fra maj-sept. 1864. - Desuden om slaget ved Lundby.
 • Et handelshus` fallit i Nørresundby 1859 og 1865. - I: Fra Himmerland og Kjær Herred. - side 1-30;ill.. - 1951. - ISSN 0107-9301
 • H. C. Andersen og Aalborg. - I: Fra Himmerland og Kjær Herred. - side 43-52;ill.. - 1957-58. - ISSN 0107-9301
 • Blichers datter og svigersøn Malvina og Rasmus Berg i Nordjylland - I: Fra Himmerland og Kjær Herred. - side 92-102;ill.. - 1959-60. - ISSN 0107-9301
 • En bagersvends kontrakt med sin arbejdsgiver for omtrent 100 år siden. - I: Fra Himmerland og Kjær Herred. - side 79-82;ill.. - 1959-60. - ISSN 0107-9301 - om ansættelse af bagermester til Julius Galsters "Dampbageri" i tilknytning til "Jernstøberiet Gabriels Værk"
 • H.C.Andersens besøg i Vendsyssel 1859. - I: Vendsysselske Aarbøger. - 1955-56. - side 13-35
 • Artikel af Rektor Dr. Phil. Kjeld Galster om Kaptajn Carl Galster (1835-1891) i Personalhistorisk Tidsskrift, 1951/52
Kilder: Internet, samt oplysninger fra Lene Galster og Gertrud Galster m.fl.


[Gå retur til forrige side]  [Føj til foretrukne]  [ E-mail til Leif Bach-Petersen]  [ Udskriv denne side]  [Gå til top af dokument]

© Leif Bach-Petersen, Hovedgaden 32 - Tornemark, 4262 Sandved, tlf. 5545 2550