Leif Bach Petersen CV - Leif Bach-Petersen  Anekort for Leif Bach-Petersen  Fotografi af leif Bach-Petersen foråret 1998
  Fader inspektør Poul Petersen, født 1905 og død 1973.
Moder Tekla Gabriely Kathrine Galster Bach, født 1909 og død 1969.
Født:
Døbt:
Død:
Begravet:
27.02.1938 på Klinikken Krabbesholmvej 1, Brønshøj Sogn
24.04.1938 i Grøndalskirken i København, Brønshøj Sogn
Gift med: Grethe Winther Sørensen - Gift 04.11.1961 i Frederikshavn Kirke
  Fader Hans Peter Nikolaj Sørensen, født 1914 og død 1975 i Frederikshavn.
Moder Lillian Alexandra Olesen, født 1919 og død 1997 i Frederikshavn.
Født:
Døbt:
Død:
Begravet:
16.03.1940 i Frederikshavn
04.11.1975 i Sct. Knuds Kirke, Rønne
Børn: Søren Galster Bach-Petersen, født 08.08.1965 i Vodskov. - Døbt 17.10.1965 i Vodskov Kirke. - Juni 1993, uddannet tandlæge fra Panuminstituttet i København
Morten Galster Bach-Petersen, født 15.09.1966 i Vodskov. - Døbt 20.11.1966 i Hammer Kirke i Hammer Bakker. - Juni 1991 uddannet lærer fra Vordingborg Seminarium.
Kathrine Galster Bach-Petersen, født 16.11.1977 på Bornholms Centralsygehus, Rønne Sogn og Kommune. - Døbt 26.02.1978 i Sct. Knuds Kirke, Knudsker Sogn, Rønne. - Juni 2002, uddannet sygeplejeske fra Hillerød Sygeplejeskole
Erhverv: Mand: Lærer juni 1961. - Skoleleder 01.01.1963
Hustru: Juni 1990, Socialrådgiver fra Den Sociale højskole i København
Adresse: I kirkebogen er hjemmets adresse på fødselstidspunktet angivet til Torpstien 3, og familien boede i denne lejlighed, indtil familien i 1956 købte hus og flyttede til adressen: Dalvangen 16 i Brønshøj.
Leif blev i forbindelse med afsluttet lærereksamen ansat ved Åkirkeby Borger og Realskole, og Grethe flyttede primo oktober 1961 ind på adressen Grønningen 4, Aakirkeby. I forbindelse med bryllup primo november flyttede Leif ind på adressen. - Ca. 1. august 1962 flyttede vi i forbindelse med stillingskift til lærerbolig ved Skolehjemmet Kongsdal på Kongevejen i Fredensborg. - Flyttede i ved tiltrædelse af skolelederstilling 1. januar 1963 til Skolen i Havnegade i Nexø i lejligheden på 1. sal. - 1. januar 1964 flyttede vi i forbindelse med min overflytning til konsulentsstilling ved Statens Åndssvageforsorgs Hovedkontor på Frederiksberg ind i lejlighed på Vindingevej i Roskilde. - Sommeren 1964 flyttede vi til eget hus i Skovbogade i Roskilde. - Ved min overflytning til skolelederstilling i Vodskov 1. juli 1965 flyttede vi til hus på Tulipanvej i Vodskov. - 1968 flyttede vi til hus i Vester Hassing. - Juli 1971 flyttede vi til skolelederboligen ved Skolen på Sveasvej i Rønne i forb.m. overflytning til skolelederstilling. - Foråret 1972 købte vi et lille landbrug på Åkirkebyvej 165 i Rønne og efter en gennemgribende renovering af ejendommen flyttede vi pr. 1. august 1972 hertil. - Vi boede den første måned i et telt i haven, da byggarbejderne endnu ikke var så vidt afsluttet, at vi kunne flytte ind - men i takt med færdiggørelsen flyttede vi ind. - Sommeren 1979 flyttede vi til hus på Haslevej 65 i Rønne. - 1983 byggede vi familiens sommerhus i Stampen. - Efter en periode i en lejlighed på Gartnervangen 36 flyttede vi 1988 til boligforeningshus i Pæretræsdalen, og her boede vi indtil vi i 1991, hvor vi købte et lille hus i Vesetsgade - og tog fast ophold i sommerhuset i Stampen, som i løbet af sommeren og efteråret fik en ekstra tilbygning. - 1995 renoverede vi på foranledning af Kathrine det lille hus i Vestesgade, og Kathrine flyttede efterfølgende dertil. - Efteråret 1999 købte vi huset i Møllegade, vi renoverede huset gennemgribende og flyttede i løbet af efteråret ind i det hus, der i forhold til vore planer skulle være vores "ældrebolig". - Vi boede såvel i huset i Vesetsgade som i Møllegade - og sommeren 2001 fandt kommunen denne boform ulovlig, hvorfor vi købte huset i Tornemark. - Møllegade blev solgt pr. 1. november, og jeg flyttede 13. oktober til Tornemark for at renovere dette hus i løbet af vinteren. - Ved Grethes fratræden fra arbejdsmarkedet, marts 2002, flyttede Grethe fra Vesetsgade til Tornemark, og Vesetsgade blev solgt i løbet af sommeren. - Vi bor nu på adressen: Hovedgaden 32 [fotografi] - Tornemark, 4262 Sandved.
Bemærk-
ninger:
Af kirkebogen fremgår: "Døbt 24. april 1938 af Pastor Randskov i Grøndals Kirke jvf. daabsmeddelelse af 25. 4. 1938." - Endvidere fremgår, at bindestreg i Bach-Petersen tillagt jvf. navnebevis navnebevis fra Bornholms Amt af 2. februar 1978, hvor slægtsnavnet ændres til Bach-Petersen - med følgende tekst: "I medfør af lov nr. 140 af 17. maj 1961 om personnavne §8 nr. 1 og §15 meddeles herved tilladelse til, at Leif Bach Petersen af Rønne, født 27. februar 1938 i Brønshøj sogn, fremtidigt fører slægtsnavnet Bach-Petersen, at Søren Bach Petersen af Rønne, født den 8. august 1965 i Vodskov, Hammersogn, at Morten Bach Petersen af Rønne, født den 15. september 1966, fremtidigt fører slægtsnavnet Bach-Petersen og mellemnavnet Galster, og at udøbt pige af Rønne, født den 16. november 1977 i Rønne, fremtidigt fører slægtsnavnet Bach-Petersen og mellemnavnet Galster samt fornavnet Kathrine, således at deres fulde navne bliver henholdsvis: Leif Bach-Petersen, Søren Galster Bach-Petersen, Morten Galster Bach-Petersen og Kathrine Galster Bach-Petersen". - Amtsmanden over Bornholms amt, den 2. februar 1978, sign.: N. Elkær-Hansen.
Scrapbog:
  • [Fotografi] af Søren, Morten og Kathrine (ca. 1980)
  • [Leif klipper får på Dyrskuet i Almindingen] - Mens vi boede på gården på Åkirkebyvej i Rønne, havde vi får, og tingene udviklede sig således, at vi blev avlscenter i "Oxford Down" får. - Jeg sad i Fåreavlsforeningens bestyrelse, og der blev skabt en tradition, hvor fåreavlsforeningen deltog med udstilling og andet på det årlige dyrskue - blandt andet demonstration af fåreklipning.
Kilder: Dåbsattester, vielsesattester, dødsattester samt fotografier og en lang række andre papirer og genstande i familiens eje.


[Gå retur til forrige side]  [Føj til foretrukne]  [ E-mail til Leif Bach-Petersen]  [ Udskriv denne side]  [Gå til top af dokument]

© Leif Bach-Petersen, Hovedgaden 32 - Tornemark, 4262 Sandved, tlf. 5545 2550