Jørgen Georg Castonier Galster
  Søn af grosserer Harald August Galster i København, født 27.03.1838, død 26.07.1924 i Hellerup, gift 15.07.1887 med Elise Marie Bidstrup, født 16.04.1869 i Aaker, død 28.04.1937 i København, datter af møller Jørgen Chr. Bidstrup og Hansine Koefoed
Født:
Døbt:
Død:
Begravet:
17.05.1889 i København

08.09.1983 i Hellerup
Gift med: Emma Adrienne Johnsen - gift 15.08.1922
  Forældre:
Født:
Døbt:
Død:
Begravet:
26.02.1899 på Dragør

22.05.1974 i Häsleholm i Skåne
Børn: Gert Harald Galster, stud. med. født 19.10.1923 i Hellerup, druknet 24.07.1949 i Glimminge Sø ved Kisa, Østergøtland i Sverige, gift 11.06.1948 på Frederiksberg med Elsebet Riisager, født 25.04.1927. - Ingen børn
Gertrud Johnsen Bruns Castonier Galster, keramiker, aftenskolelærer, aut. turistguide, født 11.01.1926 i Hellerup. Ugift. - Barn: Gert Gianni Taddei Galster, speciallæge i anestesi, født 1955 på Rigshospitalet, gift 1988 i Aalborg med sygeplejerske Pernille Krohn, født 1962 på Frederiksberg. - 2 børn: Gorm Aske Gram Krohn Galster, født 1989 og Georg Toke Bram Krohn Galster, født 1991. - Begge i Umeå i Sverige.
Erhverv: Student fra "Efterslægten" 1906 og cand. mag. 1913 i historie, dansk og latin. Fik da efter anbefaling fra Johannes Steenstrup ansættelse som midlertidig medhjælper på Den kgl. Mønt- og Medaillesamling, hvor han fik sin numismatiske uddannelse hos P. Hauberg. I 1920 afløste han Hauberg som administrerende inspektør og fra 1946 overinspektør ved Nationalmuseets kongelige Mønt- og Medaillesamling indtil sin afgang 1959. Han havde her ansvaret for Samlingen og for numismatikkens udvikling her i landet.
Adresse: Cottagevej 11 i Hellerup
Bemærk-
ninger:
Af artikel i Nordisk Numismatisk Unions medlemsblad, 1989-5, siderne 90-100 er i anledning af hundredåret for Georg Galsters fødsel en større redegørelse for hans liv og virke. - Artiklen er en let ændret gentagelse af en mindeartikel i Dansk Historisk Tidsskrift, bind 84. 1984, side 259-264. - I Nordisk Numismatisk Unions medlemsblad er der også en artikel af Ulla Westermark, som fortæller "Några erindringar om Georg Galster", og i en anden artikel fortæller Anne Kromann om "En dag med pensionisten Georg Galster". - I Nordisk Numismatisk Unions medlemsblad kan Georg Galsters Bibilografi 1916-1984 også findes!
     Georg Galster modtog vist i sit lange liv alle de æresbevisninger, man kunne drømme om. - Vigtigst for ham var nok æresdoktorgraden fra Lunds universitet i 1959 - som dr. honoris causa - samt Videnskabernes Selskabs guldmedalje i 1974. Tillige opnåede han næsten alle tænkelige æresmedailler og æresmedlemskaber i Norden, Holland, Østrig og USA samt i England - både Royal og British Numismatic Society.
     Efter hustruens død indgik Georg Galster, der da var 85 år gammel, en ny forbindelse med sin ungdomsveninde Elisabeth Winther. I dette forhold, der kom til at vare en lille halv snes år, fik Galster en smuk og harmonisk livsaften. En ny dimension kom der til, da parret foretog en lang række ferie- og baderejser til Middelhavslandene, den seneste i foråret 1983.

Af hjemmesiden http://www.gladsaxegymnasium.dk/2/galster.htm fremgår, at numismatiker Jørgen Georg Castonier Galster har en omfattende numismatisk produktion bag sig, såvel populære oversigter som Mønt (1966, ny udgave 1973), katalogværker som Unionstidens udmøntninger (1972) og Danske og Norske Medaljer 1533-1788 (1936) samt talrige artikler om forskellige numismatiske emner. - [Medaljen] over Georg Galster er skabt af Arno Malinowski.
Kilder: [Slægtsoversigt], modtaget fra Carl Galster samt oplysninger fra Gertrud Galster m.fl.


[Gå retur til forrige side]  [Føj til foretrukne]  [ E-mail til Leif Bach-Petersen]  [ Udskriv denne side]  [Gå til top af dokument]

© Leif Bach-Petersen, Hovedgaden 32 - Tornemark, 4262 Sandved, tlf. 5545 2550