Børge Christian Julius Galster Bach
  Fader manufakturhandler Isager Edvard Bach, født 1880 og død 1956.
Moder Vilhelmine Skaarup Hansen, født 1885 og død 1940
Født:
Døbt:
Død:
Begravet:
13.11.1910 i Brønderslev

17.05.1984 i København
Gift med: Grete Elfrida Sparresøe Rosenthal gift 27.06.1938
  Forældre:
Født:
Døbt:
Død:
Begravet:
04.07.1907

1960 ved Hanne S's forlis
Børn: Flemming Galster Bach
Anne Mette Galster Bach
Ole Galster Bach
Erhverv: Læge i 1938 - uddannede sig til praktiserende læge på sygehuset i Løgstør, sygehuset i Randers og sygehuset Brørup.
Praktiserede i Agersted i 4 år. Tog efter i nogle måneder at have lært noget om tuberkulose på Nakkebølle til Qutdligssat i Grønland og blev der i 8 år.
Yderligere uddannelse i tuberkulosebekæmpelse som læge ved sygehuset i Hillerød og på Frederiksberg tuberkuloseafdeling.
Vendte tilbage til Grønland - først 1 år i Qutdligssat, derefter til Frederikshåb.
1960-1962 cheflæge til Misigssut — Grønlands sejlende tuberkulosestation.
Reservelæge på Frederiksberg hospitals lungemedicinske afdeling og lungeklinik indtil 1977.
Fortsatte som leder af Frederiksberg hospitals lungeklinik og som leder af den i 1974 oprettede allergiklinik samme sted til sin død.
Adresse: Barndomshjmmet i Brønderslev - først over [forretningen] i Bredgade - efterfølgende i Jernbanegade 3 - over for stationsbygningen. - Morfars butik lå i gadeniveau og familien boede i lejligheden på første sal over forretningen.
Bemærk-
ninger:
Børge gifter sig igen 1961 med Randi Louise Holm, født Petersen. - Der er kun børn af første ægteskab.
In memoriam i Ugeskrift for Læger, 1984, nr. 36-44: Børge Galster Bach var født i Brønderslev, var vendelbo i sind og skind og var præget heraf hele livet. Han blev læge i 1938 og uddannede sig til praktiserende læge på så velrekommanderede sygehuse som Løgstør under CHRISTENSEN, Randers under SWINDT og Brørup under OLE BOUET. Han praktiserede derefter i Agersted i Vendsyssel (naturligvis) i 4 år. Da krigen sluttede, trængte han som så mange andre til luft under vingerne og tog — efter i nogle måneder at have lært noget om tuberkulose (Grønlands daværende farsot) hos HELMS på Nakkebølle — til Qutdligssat i Grønland. Han blev der i 8 år. Tog derefter tilbage til Danmark for yderligere at uddanne sig i tuberkulosebekæmpelse hos BONDO GRAVESEN i Hillerød og hos JOHS. GRAVESEN på Frederiksberg tuberkuloseafdeling, hvorefter han vendte tilbage til Grønland, først atter til Qutdligssat i l år, derefter til Frederikshåb. Knyttedes derefter fra 1960-1962 som cheflæge til Misigssut — Grønlands sejlende tuberkulosestation.
Grønlandseventyret var nu slut, og han vendte modstræbende (engang Grønland altid Grønland) tilbage til København som reservelæge på Frederiksberg hospitals lungemedicinske afdeling og lungeklinik. Han forblev i denne stilling til 1977, hvor afdelingen blev nedlagt, men fortsatte som leder af Frederiksberg hospitals lungeklinik og som leder af den i 1974 oprettede allergiklinik sammested til sin død.
Børge Galster Bach var en strålende medarbejder på såvel afdeling som på klinikker og forstod at videregive de erfaringer, som hans provinssygehusuddannelse, hans virke som praktiserende læge og vagtlæge og ikke mindst tiden som enelæge i et stort grønlandsk distrikt, havde udrustet ham med. Dette var til uvurderlig gavn for en lungemedicinsk afdeling, som nok havde tuberkulosebekæmpelse som hovedopgave, men som også måtte tage sig af det rigt facetterede patientmateriale, som måtte passere en afdeling, der havde en særdeles effektivt fungerende lungeklinik og allergiklinik som hovedleverandører. Han var en elskelig og forstående læge og ven for patienterne og havde den særlige evne til at leve sig ind i patienternes psykiske problemer, som især er nødvendig (eller var dengang), når det drejede sig om tuberkulosepatienter, og fik derved også en indgående indsigt i sociallovgivningens krinkelkroge.
Børge Galster Bach's organisatoriske evner, der videreudvikledes gennem hans grønlandsophold, kom rigtigt til deres ret under opbygningen af den allergologiske klinik. Med velvillig bistand gennem de første måneder fra EGON BRUUN, Rigshospitalets allergiklinik og i samarbejde med ERIK MUNCH, der blev sendt på kursus hos EGON BRUUN, blev der på kort tid etableret en velfungerende allergiklinik, der ikke blot tog sig af undersøgelse og udredning af det henviste patientmateriale, men også i særdeles god forståelse med de praktiserende læger startede og i mange tilfælde også videreførte den specialbehandling, der i de enkelte tilfælde var påkrævet.
Under Børge Galster Bach's ledelse videreførtes lunge- og allergiklinikkens daglige arbejde til patienternes og de praktiserende lægers fulde tilfredshed. Det samvittighedsfulde arbejde aftvang også administrationen respekt, et forhold der utvivlsomt har haft betydning for at klinikken har overlevet trods flere spareforsøg.
Sign: ERIK MUNCH, KAI STEIN
Scrapbog:
[Foto] af Tekla, Børge, Edvard Isager Bach og Christen Christensen Bak (morfars fader), handelsbetjent og købmand i Tissinghuse på Mors
[Omtale] af "Hanne S' skibsforlis" i "ugebladet Søndag" nr. 52 2003 - Artikel under overskriften: "Det var dengang - 1960"
Kilder: Internet, samt oplysninger fra Lene Galster og Gertrud Galster m.fl., samt fotografier og en lang række andre papirer og genstande i familiens eje. - Ugeskrift for Læger, 1984, nr. 36-44


[Gå retur til forrige side]  [Føj til foretrukne]  [ E-mail til Leif Bach-Petersen]  [ Udskriv denne side]  [Gå til top af dokument]

© Leif Bach-Petersen, Hovedgaden 32 - Tornemark, 4262 Sandved, tlf. 5545 2550