PC-nørdSlægtsforskerens 10 bud

1. God forberedelse

Start med at læse om slægtsforskning og kilder. - Prøv f.eks. Brug evt. også nethåndbogen "www.paasporetafslaegten.dk"

2. Sørg for at blive fortrolig med den gotiske håndskrift.

3. Arbejd systematisk

Hold rede på dine noter! Brug et hæfte eller en notesbog - lkke løse lapper!
Brug aneskemaer, og tag et trin - en familie - ad gangen.

4. Arbejd omhyggeligt

Brug forskellige kildetyper skiftevis. Husk at notere navne på bipersoner, f.eks. gudmødre, faddere, forlovere, værger, formyndere o.lign. Det ken være vigtige spor.

5. Skriv altid kilderne ordret af

Skriv nøjagtigt af, behold den gamle retskrivning - det giver træning i at læse.

6. Skriv, hvor du har oplysningerne fra

Forsyn dine noter med oplysninger om, hvilken kilde, du har skrevet af fra.
Skriv f.eks. sognenavn, sognenummer, årstal, data og side, fra kirkebogen.
Og årstal, sogn, bind og sidenummer, hvis det er en folketælling.
Har du brugt film - så skriv filmnummeret op. Så er det til at finde igen.

7. Husk at tjekke konfirmationerne

Brug også vaccinationsoplysningerne!

8. Husk, at dine aner er en del af en familie

Arbejd med hele familier. Alle dine aners børn, og søskendes fødsler er vigtige.
Nøglen til næste generation er måske den, der var gudmor til tip-tip-oldemors ældste søster.

9. Pas på navnene

Der kan være mange, der hedder Maren Jensdatter i samme sogn! Navne kan staves forskelligt, og en person kan få øge- og tilnavne i løbet af livet.

10. Brug arkivets muligheder

Brug arkivernes opslags- og hjælpehæfter, og arkivernes bruger-PC.
Husk, at nettets forskellige databaser kan du bruge til at pejle dig ind på de originale kilder med. - Gode søgesteder er f.eks. Dansk Demografisk Database (www.ddd.dda.dk) og Mormonernes Database (www.familysearch.org). - Find dem og mange andre steder via Statens Arkiver (www.sa.dk).


[Gå retur til forrige side]  [ Udskriv denne side]  [Gå til top af dokument]

© Leif Bach-Petersen, Hovedgaden 32 - Tornemark, 4262 Sandved, tlf. 5545 2550