Lidt om historien bag det vi finderHistorien bag det, vi finder

Slægtsforskning er andet end gener og navne
     Historien med skikke, traditioner og vilkår, som følger med samfundets stade på et givet tidspunkt, er i høj grad bestemmende for livets tilskikkelser og anernes og familiens livsforløb.
     Man søger navne og datoer, men man interesserer sig også for, hvordan anerne levede, og hvordan muligheder og vilkår blev bestemmede for slægtens udvikling - Familiens tiltag og de følgende ændringer af familiens muligheder.
     Jeg har på de efterfølgende sider forsøgt summarisk at opgøre historien op gennem 1800'tallet. - Slægtens 200-årige periode i Danmark er sammenfaldende med en tid, hvor tingene er gået meget stærkt - med ændringer fra enevælde til folkestyre - og fra hoveri og kummerlige vilkår til i det store hele social lighed og et velfærdssamfund med høj teknologisk udvikling.
     Jeg har med vilje kun beskrevet tiden op mod 1900. - Tiden efter da kan vi lære om ved at høre på "de gamles fortælling om deres liv og oplevelser, hvad de husker fra deres forældre - og minder fra deres liv". - En virkelighed, vi som interesserede i slægtsforskning skal blive bedre til at indsamle, mens tid er!

Historiebeskrivelsen indeholder
Navneskik, trolovelse og ægteskab Navneskik og retsskrivning, kirkelig vielse afløser trolovelse, bryllupsmiddagen var enkel og beskotningerne små - samt arrangerede ægteskaber.
De fattige havde kummerlige vilkår Husmanden, daglejeren og indsidderen i tiden før landboreformerne, tiden efter udskiftningen, fattigdom og elendighed på landet - og de første fattiglove.
Landhåndværkeren Smeden, huggeren og hjulmanden, tækkemanden, landsbyvæveren og -skrædderen samt lidt om den pligtige skudsmålsbog.
Vejen til demokrati og folkestyre Danmark før 1830, en revolution i landbruget, frihedsideer og Stænderforsamlinger, enevælden falder i marts 1948, første slesvigske krig og Grundloven af 5. juni 1849.
Bønder og arbejdere organiseres, og nye partier dannes! Industrialiseringens gennembrud i Europa, næringsfrihed, nederlaget i krigen 1864 var en uoprettelig katastrofe, landbrugets opgangstid og andelsbevægelsen, det industrielle gennembrud kom samtidigt i byerne, socialismen viser sig, Pios agitation og arbejderbevægelsen organiseres, "Socialisten" og det første partiprogram, fagforeninger og den faglige organisation - I 1884 lykkedes det arbejderpartiet at blive repræsenteret i Folketinget.
Koppevaccination og sygesikring Koppevaccinationen indføres, og sygeplejeforeninger, begravelseskasser og sygekasser.
Ord, du møder i slægtsforskningen Ord, du møder i slægtsforskningen. - Listen er dels en hjælp til forståelse, men ud af listens forskellige definitioner kan man også lære meget om skikke og traditioner.

Ved slægtsforskning kombinerer man oplysninger fra forskellige kilder
Man sporer sine rødder ved at trævle sin familie op. - Princippet i slægtsforskning er, at man arbejder sig bagud gennem generationerne ved at kombinere oplysninger fra forskellige kilder.

Til hjælp for særligt interesserede
vedlægges efterfølgende 3 ting, som iøvrigt ikke kan hentes fra andre menuer eller oversigter i materialet!© Leif Bach-Petersen, Hovedgaden 32 - Tornemark, 4262 Sandved, tlf. 5545 2550